UPGRADES & RENEWALS

UPGRADES & RENEWALS

Zoals u weet is kwaliteit niet vaststaand, daarnaast zijn markten ook continu in verandering door bijvoorbeeld innovatie en ontwikkelingen. Uw bedrijf verandert en een kwaliteitssysteem brengt daarnaast nieuwe inzichten met zich mee. Tegroen Bedrijfsadvies kijkt met u mee door de gestelde eisen naast de werkwijze van uw bedrijf te leggen. In sommige gevallen zijn het de normen zelf die veranderen en een andere werkwijze van u vragen.