KWALITEIT IS VOORUITKIJKEN

Tegroen Bedrijfsadvies biedt helder zicht op het bereiken van doelstellingen.

Kwaliteit

 

Kwaliteit is natuurlijk veel meer dan gewoon goed werk leveren. Kwaliteit gaat niet alleen om het eindresultaat maar ook om het proces. Het vraagt om een andere manier van denken en een doordachte effectieve wijze van werken. Vooruitkijken is daarbij van belang.

Dat kwaliteitsdenken tot betere bedrijfsresultaten leidt, zal duidelijk zijn. En het is niet het enige dat het oplevert. Het is de weg ernaar toe die interessant is voor zowel medewerkers als klanten. Medewerkers voelen zich meer betrokken bij de manier waarop hun werk ingericht is. Zij spelen een cruciale rol bij het stroomlijnen, zij zijn immers de experts.

Werken aan kwaliteit betekent daarnaast ook luisteren naar klanten. Luisteren en van hen leren. De drijvende kracht achter kwaliteit zijn gewone mensen zoals u en ik.

 

 

Managementsystemen

VEILIGHEID

VEILIGHEID

Waar gewerkt wordt is activiteit. Is er een kans op aantasting van gezondheid en omgeving? Zorgvuldigheid en nauwkeurigheid in uitvoering zijn cruciaal om aan normen en eisen te voldoen.

DUURZAAMHEID

DUURZAAMHEID

De invulling van de term duurzaamheid is aan verandering onderhevig. De aard en omvang zal afhankelijk zijn van de activiteiten van uw bedrijf en is essentieel voor uw strategie.

BIOMASSA

BIOMASSA

Wanneer u energie verbruikt, wilt u dat zo groen mogelijk doen. Hoe weet u als leverancier of afnemer wanneer brandstoffen duurzaam zijn?

KWALITEIT

KWALITEIT

Werken aan kwaliteit is zoveel meer dan naar het eindresultaat toe werken. Het is een continu proces van luisteren, meebewegen met de markt en verbeteringen doorvoeren.

MILIEU

MILIEU

De vraag is hoe uw bedrijf activiteiten zo goed mogelijk uitvoert. Uiteraard met in achtneming van het milieu, in de breedste zin van het woord. Wat vindt u belangrijk?

RISICO-MANAGEMENT

RISICO-MANAGEMENT

Het beheersen van risico’s begint met inzicht verkrijgen. Inzicht op zowel beperkende factoren als ook kansen die zich kunnen voordoen. Welke bewegingen op de markt houdt u in de gaten?

Robbert-Jan te Groen

Robbert-Jan te Groen

Robbert-Jan te Groen

Lead Auditor & Consultant

Kwaliteit is mensenwerk. Ik werk samen, denk mee, vraag door met gevoel voor de mensen die uw bedrijf maken tot wat het is. En met een getraind oog voor processen en een objectieve blik.

Ruim 20 jaar begeef ik mij in de wereld van kwaliteit. Een breed werkveld waarin ik opereer als geaccrediteerd lead auditor en consultant. Kwaliteit zit in alles verweven, van ontwerp tot eindresultaat, van management tot uitvoering. Op het gebied van milieu tot productontwikkeling, in grote en kleine organisaties, bij kleine en kortlopende projecten. Overal vraagt men om kwaliteit in dienstverlening.

Contact

 

Tegroen Bedrijfsadvies

Van Pallandtstraat 68
6814 GS  Arnhem

E-mail:     info@tegroen.nl
Telefoon: +31 (0)6 21 86 44 52

 

 

 

 

Map