VEILIGHEID

VEILIGHEID

Waar gewerkt wordt is activiteit. Is er een kans op aantasting van gezondheid en omgeving? Zorgvuldigheid en nauwkeurigheid in uitvoering zijn cruciaal om aan normen en eisen te voldoen.

DUURZAAMHEID

DUURZAAMHEID

De invulling van de term duurzaamheid is aan verandering onderhevig. De aard en omvang zal afhankelijk zijn van de activiteiten van uw bedrijf en is essentieel voor uw strategie.

BIOMASSA

BIOMASSA

Wanneer u energie verbruikt, wilt u dat zo groen mogelijk doen. Hoe weet u als leverancier of afnemer wanneer brandstoffen duurzaam zijn?

KWALITEIT

KWALITEIT

Werken aan kwaliteit is zoveel meer dan naar het eindresultaat toe werken. Het is een continu proces van luisteren, meebewegen met de markt en verbeteringen doorvoeren.

MILIEU

MILIEU

De vraag is hoe uw bedrijf activiteiten zo goed mogelijk uitvoert. Uiteraard met in achtneming van het milieu, in de breedste zin van het woord. Wat vindt u belangrijk?

RISICO-MANAGEMENT

RISICO-MANAGEMENT

Het beheersen van risico’s begint met inzicht verkrijgen. Inzicht op zowel beperkende factoren als ook kansen die zich kunnen voordoen. Welke bewegingen op de markt houdt u in de gaten?